Az Usui Shiki Ryoho Tradicionális Reikiről

A reikit dr. Mikao Usui hozta létre a tanítás módszerét. Usui mester buddhista volt. A reiki módszerét a Kurayama hegyen tartott meditációja eredményeként öntötte formában. Abból a célból indította el a tanítást, és adta át a reiki beavatást, a világi életet élő embereknek, hogy segítse a belső és külső béke megerősítését e módon is. Bár a japán kultúra vagy a buddhista szemlélet kevésbé volt ismert a nyugati kultúrában, a reiki módszere a nyugati kultúrában, világszemléletben lévők is könnyen megértették. A reiki módszer tartalmazza a test és tudat harmóniába rendezésének lehetőségét. Ismerteti a tudat természetét, a betegségek eredendő okait, és a testi- tudati harmónia újra megvalósításának lehetőségeit.

Ami eltéríti az embert a harmóniától, az a zavaró érzelmek, mint a félelem, a kétség, a harag, az önzés. Ezt követi a testi és érzelmi betegségek megjelenése. Mindenben jelentősen segíti az egyént a reiki beavatás, hogy kiegyensúlyozottabb egészségesebb életminőséget érhessen el.

Ahogy az egyén, úgy az egész emberiség életminősége is e módszerrel javítható. Az egyre inkább elterjedt korlátozó hiedelmek folyamatosan teremtik a félelmekre, kiszolgáltatottsága irányuló hangsúlyt. Minek következtében e szemlélet okán a belső harcok külső háborúkká nőtték ki magukat. Nem lehet a világot megváltoztatni, nem lehet a földön élők szenvedését globálisan átirányítani harmonikus életre. Mégis van megoldás, az egyén megoldása. Minden ember képes hatalmat gyakorolni saját tudata fölött, ezzel a kívánt nézetet   fejleszti ki magában.

Tehát, ha már világ megváltásban gondolkodna valaki és úgy hiszi, nem tud tenni semmit a „jó” visszaállítása érdekében, téved. Mindenkinek van módja rá, hogy önmagán dolgozzon. Először az egyén kezd el „összefogni” önmagával. Ezután létrejön a helyes összefogás a jó érdekében az emberek között az egész földön. Így megszűnhetne a szembenállás, és az összetartás minősége felé haladhatna. Olyan ember nincs, hogy nép, meg, hogy közösség. Csak ember van. Egy meg egy meg egy és minden egy- ből, lesz az egy- ség, az együvé tartozás, az egy-et értés, az egy- enlőség. A tökéletes egy-ediség tökéletes egy-séggé forr.

Így az a tehetetlenség és félelem, ami egyre erősebb a zavaros hatások miatt, folyamatosan átalakul és a kívánt minőség felé halad.. A reiki beavatottak rendelkeznek azzal a belső erővel és rejtett bölcsességgel, ami jelentősen megemeli az életminőséget.

A reiki beavatással egyszerre több síkon kapsz plusz energiát.

  • A kezek melegével érzed fizikai síkon.
  • A gondolataid tudatosításával és a meditációval mentális síkon.
  • Érzelmi síkon a reiki kezelés közben tapasztalod az együttérzést, a reikit adó személy által.

Így vezeti rá újra az embert a reiki energia a kozmosszal való egység megtapasztalásra. Felismeri a fizikai lét dualitását, felismeri a mulandóságot és megtalálja benne a forrást, az eredetet. Megtalálja önmagában a középpontot, az egyensúlyt. A reiki erő egyszerre gyógyítja a testet és a zavaros nézetekkel teli tudatot.(Itt a gyógyulást, a harmónia helyreállítása-ként kell értelmezni, nem a nyugati orvoslásról szól.) A testi betegségek a tudat nézetbéli tévedéseiből és félelmeiből keletkeznek. A reiki energia alkalmazásával oldódnak a feszültségek, így elősegíti a test öngyógyító folyamatát. E módon az okok és következmények helyes felismerése, és helyes megoldása birtokába kerül a reikivel élő ember. Bár a reiki módszere a buddhista tudományban járatos Mikao Usui mestertől ered, mégis szabadon rendelkezésére áll mindenkinek, bármilyen világnézetű legyen.

A reiki világa talán misztikusnak tűnik számodra. Lehet, hogy azt gondolod, nem vagy alkalmas rá. Megértem kétségid.  Csak egy módon tudhatod meg a valóságot, ha nyitott maradsz és megtapasztalod.

A beavatáshoz, és az ehhez szükséges alapismeretek megértéséhez nem szükséges semmilyen előképzettség.

Sokan állították, miután reiki beavatásban részesültek, hogy ez volt az, amit mindig is kerestek, csak nem tudták, hol találják. Az újtól mindenki tart egy kicsit, akkor is, ha egyben ott van az újdonság utáni vonzódás is. Jól van ez így. Az emberi elme nagy úr. De amikor sikerül az elmén keresztül eljutnod a szívig, akkor úgy érzed magad, hogy másodszor születtél. Leküzdheted az újtól való tartózkodásod, ha azt mondod magadnak: végül is mi bajom lehet? És mi van, ha tényleg jó lesz? Akkor viszont nem érdemes kihagynom. Mert ami nekem jó, az másoknak is jó, így nekünk egyre jobb lesz minden.

Úgy legyen.